Estem a Blanes
Contacte:
Tel. 972 90 08 47
info@elspeixets.com

Posa't al dia!
ZONA PARES I MARES
KinderTIC

LLAR D'INFANTS
ELS PEIXETS

LA NOSTRA
ESCOLA

EL PROJECTE
EDUCATIU

ENGLISH
KIDS&US

ON ENS POTS
TROBAR?

CENTRE KIDS & US.

Avantatges del mètode

Al treballar amb grups reduïts (8 nens com a màxim) els nens tenen una vivència molt intensa de la llengua, doncs se’ls ofereix moltes oportunitats de parlar i interaccionar en anglès. Qualsevol activitat que es fa a classe té com
a finalitat que els nens utilitzin la nova llengua entre ells i el mestre.

El mètode Kids&Us ofereix nombrosos aventatges respecte altres mètodes d’aprenentatge d’idiomes tradicionals:

• Pronunciació: els nens que comencen a aprendre una nova llengua des de ben petits tenen millor pronunciació
i entonació que els que comencen més tard.

• Actitut positiva a l’hora d’aprendre l'idioma d'una manera amena
i divertida.

• Facilita la lectura futura en anglès.

• La gramàtica esdevé més senzilla: els nens han estat en contacte amb les estructures gramaticals de l'anglès des d’una edat primerenca. Les han après de forma natural.

• Més facilitat per parlar l’idioma: els nens que han parlat l’anglès des del primer dia de classe continuaran
fent-ho en un futur. Per a ells serà el més natural del món.

• Millor comprensió oral: els nens estan exposats a l'idioma i la seva oïda s'ha acostumat a sentir els nous sons. Esbrinen i comprenen les situacions que sorgeixen a la classe utilitzant l'experiència adquirida de l’idioma juntament amb la seva intuïció.

• Els nens no aprenen l'idioma mitjançant traduccions directes de la seva llengua habitual sinó que l'aprenen tal com han après el que parlen a casa.

Kids&Us és un mètode modern que segueix de prop les diferents
línies d’investigació científica en l’àmbit de l’aprenentatge
del llenguatge en els infants. És un mètode viu que es va
auditant i millorant any rera any.