Estem a Blanes
Contacte:
Tel. 972 90 08 47
info@elspeixets.com

Posa't al dia!
ZONA PARES I MARES
KinderTIC

LLAR D'INFANTS
ELS PEIXETS

LA NOSTRA
ESCOLA

EL PROJECTE
EDUCATIU

ENGLISH
KIDS&US

ON ENS POTS
TROBAR?

EL PROJECTE EDUCATIU.

L'Aula Ideal

‘Els Peixets’ es planteja diàriament el repte d’aconseguir que els infants gaudeixin al màxim de l’estona que passen a l’escola, alhora que aprenguin i evolucionin el més eficientment possible dins els continguts que planteja el nostre projecte educatiu. Cerquem dia a dia l’AULA IDEAL. I quina seria l’aula ideal? Estem d’acord que seria aquella on tots els nens:

• Tenen ganes d’aprendre
• Tenen pocs conflictes entre ells i aprenen a resoldre’ls
• Se senten feliços i contents
• Estan atents
• Estan interessats per les propostes que fa l’educadora
• Participen lliurement i amb alegria a les activitats d’aprenentatge
• Assoleixen els coneixements.

A ‘Els Peixets’ apliquem una sèrie d’estratègies per apropar-nos a l’aula ideal:

• Treballem la verbalització de les emocions des del primer dia. Els infants aprenen a posar nom als seus propis sentiments, cosa que afavoreix que comencin a coneixe’s a sí mateixos i se sentin més lliures i còmodes a l’hora d’expressar emocions.

• Utilitzem estructures d’aprenentatge cooperatiu (‘estructures de Kagan’) per treballar els diferents conceptes d’aprenentatge. L’educadora organitza el grup en petits equips i dóna unes “regles de joc” per treballar conjuntament un concepte. L’infant aconsegueix retenir millor i més ràpidament ja que ell participa en el joc
com un subjecte actiu. No se sol guanyar ni perdre mai a nivell individual sinó que sempre el resultat és de grup. Això afavoreix la voluntat de tots a participar i l’interés d’aquells més hàbils en ajudar. Practicar l’aprenentatge cooperatiu dóna seguretat a l’infant i crea una atmòsfera d’èxit a l’aula.

• Introduïm dins la jornada exercicis de ‘gimnàstica cerebral’. Es tracta d’una tècnica senzilla que proposen estudis contrastats en neurociències, psicologia i kinesiologia. A través de l’utilització de moviments corporals molt simples, s’aconsegueixen resoldre bloquejos en temes com la lateralitat, concentració, organització, focalització o comprensió.

• Presentem i ensenyem als infants els límits i el respecte dins l’aula. Treiem profit dels conflictes per evidenciar
el que està bé del que no. Prediquem amb l’exemple del respecte per a què aprenguin a tenir respecte els uns als altres, i a l’educadora. Practiquem els límits dins l’aula, que no en són molts, però són molt clars.

• Incorporem el factor sorpresa al llarg del dia. Utilitzem elements visuals o sonors divertits, “màgics”, a l’hora de presentar l’activitat, o a l’hora d’escollir participants, etc., per tal d’atreure immediatament l’interès dels infants.

• Desdoblem els grups i ens organitzem en sessions d’aprenentatge curtes per treballar d’una manera més còmoda
i profitosa.

La integració d’aquestes tècniques en el treball amb els infants respon a l’adopció de la metodologia M.O.R.E.
per part de ‘els Peixets’. M.O.R.E. (Multiple Options for Results in Education) no defineix ni marca els continguts curriculars a transmetre als infants, sinó que reuneix un ventall d’estratègies i eines de motivació que utilitza l’educadora per incrementar el temps efectiu que l’alumne dedica a cada una de les tasques que realitza, i així maximitzar el rendiment a l’aula. En aquest sentit, es busca que cada nen APRENGUI I GAUDEIXI de l’aprenentatge.

El mètode recull, entre altres coses, contribucions contrastades del binomi ensenyament/aprenentatge,
del desenvolupament del cervell, de les intel.ligències múltiples, de l’aprenentatge cooperatiu, del desenvolupament moral, de les intel.ligències emocional i social i del lideratge en la gestió del centre i l’aula.

Amb la utilització de la combinació de les eines que proposa
M.O.R.E. observem que els infants estan més CONTENTS,
més MOTIVATS, ASSOLEIXEN els continguts amb més
FACILITAT i s’ho PASSEN molt BÉ durant el dia.